De plaats van de journalist in de convergerende newsroom

Dingen convergeren wanneer ze eerst gescheiden waren en dan samenkomen. We zien dit gebeuren met media en met technologieën. Een bekend voorbeeld van technologische convergentie is de smartphone. Hier zien we hoe de telefoon samenkomt met een computer, een muziekspeler, een elektronische agenda, etc en zo iets nieuws vormt Convergentie gebeurd ook op economisch vlak. In de media zien we hoe een omroep soms ‘convergeert’ met een uitgever of een productiehuis met een telecombedrijf (bijvoorbeeld de niet-zo-succesvolle merger van AOL en Time Warner). Er is ook sprake van convergentie op sociaal-cultureel vlak. Dit gebeurt in sociale media, bijvoorbeeld, waar de grenzen tussen het private en het publieke domein vervagen. Men kan dus zeggen dat deze twee culturele sferen convergeren aan de hand van technologische en media ontwikkelingen. Wat we ook tegenkomen is convergentie op het vlak van inhoud van media. Denk bijvoorbeeld aan hoe verschillende genres convergeren (infotainment, reality-soap-opera’s) of aan hoe verschillende formats (muziek, film, fotografie, print, games) in nieuwe media zoals visual novels, interactive novels en hypermedia samenkomen. Ook juridische convergentie gebeurt in verband met media. Een voorbeeld hiervan is wanneer, zoals in België, de federale overheid zowel als de gemeenschappen de wetgeving over telecommunicatie beheren. Een ander voorbeeld is hoe de media en telecomsectoren zijn geconvergeerd en hoe dit de wetgeving beïnvloedt.

De ‘convergerende’ journalist en newsroom convergentie

Wat is nu het gevolg van zo’n convergenties in het medialandschap voor journalistiek? Wel het antwoord is redelijk simpel en voor de hand liggend: de journalist zal zelf ook verschillende media en disciplines en genres moeten combineren. Redacties en andere instanties verantwoordelijk voor nieuwsproductie zullen hetzelfde moeten doen. Dit brengt nieuwe mogelijkheden en voordelen met zich mee maar tegelijkertijd ook beperkingen en nadelen.

Larrondo et al. (2014) hebben een vergelijkende studie gedaan naar newsroom convergentie in Europa. Hun startpunt zijn de moeilijkheden die mediaconvergentie met zich meebrengt voor publieke omroep. In hun studie vergelijken ze BBC Scotland, de Catalaanse CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales), de Spaans-Baskische EITB (Euskal Irrati Telebista), de Noorse omroep NRK (Norsk rikskringkasting) en de Vlaamse omroep VRT. De convergentie van newsrooms kwam eerst voor in de VS, namelijk bij de grote mediagroepen Media General, Bello Corporation en Tribune Corporation (zie Dupagne en Garrison 2006) en de praktijk werd dan later ook overgenomen door The New York Times en The Guardian. Dit zijn private bedrijven en hun redenen waren dan ook economisch (Thurman and Lupton 2008). De reden voor de publieke omroepen, volgens Larrondo et al., om hun verschillende mediahuizen of diensten te convergeren is eerder om hun legitimiteit te bevestigen.

A key rationale for these convergence projects is the mounting pressures to justify the existence of public service media in an increasingly pluralistic scenario, to be accountable and prove their efficient use of state funding. This has forced them to reconsider their mission and to address structural and professional changes. Any failure to do so would jeopardise their visibility in the market, their financial viability, and would question their legitimacy.

Larrondo et al. concluderen dat nieuwe media convergentie in de newsroom op problemen stuit door de heersende cultuur op de werkvloer. De verschillende facetten radio, tv en print hebben elk hun eigen cultuur en daarbij behorende normen. Wanneer het specifiek gaat om publieke omroepen, zien we dat deze oude organisatie structuur nog overblijft van de tijd wanneer de openbare omroep de enige omroep was. Ten tweede, doordat de druk tot convergentie eerder van legitimiteitskwesties komt, hebben de publieke omroepen alternatieve manieren gevonden van convergeren die model kunnen staan voor de private omroep (Larrondo et al 20-21).

Ik focus op de literatuur over de rol van de journalist zelf en hoe de journalist newsroom convergentie ervaart. In de literatuur vinden we drie aanpakken over dit onderwerp. Er is een non-normatieve aanpak die kijkt naar hoe journalisten hun taken en jobsbeschrijving gevarieerder wordt (Wallace 2013) en hoe dit wordt gezien als een gevolg van kostenbesparing (Quin 2005) . De meeste journalisten zeggen dat dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van hun artikels (Cottle en Ashton 1999). Omdat de journalist artikels moet schrijven voor verschillende media die verschillende vereisten hebben moet hij hier meer tijd insteken. Ten tweede heeft de journalist minder tijd voor elk artikel omdat er meer tijdsdruk is vanwege het continue update aspect van de nieuwe media. Het resultaat is dus dat de journalist minder tijd heeft voor elk artikel en dat heeft, en hier beginnen veel normatieve artikels, een negatief effect op de kwaliteit. Er is een vermindering van ‘beat-journalistiek’ want de journalist kan zich minder specialiseren en spendeert te veel tijd achter zijn bureau vanwege de reeds vernoemde extra taken (Garcia et al. 2004). Aan de andere kant is er ook literatuur waarin er volgens studies de journalist autonomer is in de productie van zijn artikel en waar staat dat dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van zijn werk (Huang et al. 2004 en Meier 2007) (Larrondo et al. 2014 pp 2-4).

Journalist autonomer door media convergentie?

Huang et al. 2004 hebben met een inhoudsanalyse de kwaliteit van de Tampa Tribune opgevolgd voor, tijdens en na de convergentie van de newsrooms en vonden dat de kwaliteit van de artikels hetzelfde bleef. Daarnaast hebben ze ook een diepte-interview gedaan om te zien of een lid van de redactie van de 2003 Tampa Tribune, Craig Gemoules, deze thesis bevestigt en om erachter te komen waarom de kwaliteit op eenzelfde niveau gebleven is. In de volgende quote wijzen Huang et al naar een belangrijke nuance van hun onderzoek:

It is not our intention to establish a causal relationship between mediaconvergence and the quality of reporting. Neither a content analysis nor in-depth interviews can do such a job. Gemoules also pointed out that ‘not all changes that have happened at the newspaper or the television station are driven by convergence’ … The goal of the study was to provide empirical evidence from the perspective of newspaper journalism to the important ongoing conversation about quality reporting issue in a converged media environment. (76)

Als hun onderzoek geen causale link legt, waarvoor geven ze ons dan bewijs in verband met mediaconvergentie en de kwaliteit van journalistiek? Gemoules’ opmerking maakt ook een goed punt dat we kunnen veralgemenen: in hoeverre maten is het specifiek mediaconvergentie die de job van de journalist verandert en niet gewoon de algemene veranderingen (of een specifieke andere factor) van het vak? Op de eerste vraag kunnen we antwoorden dat ze ons data geven die kan gebruikt worden als bevestiging of als bewijs tegen een bepaalde hypothese. De tweede vraag (en de eerste eigenlijk ook) duidt op een algemeen probleem voor inductieve inferenties en meer bepaald een probleem van confirmatie: hoe weet je dat de variabel die jij eruit pakt om je hypothese op te stellen (hier mediaconvergentie) diegene is vanuit al de andere variabelen die verantwoordelijk is voor datgene je wilt verklaren (hier (gebrek aan) kwaliteitsverandering in journalistiek)?

De data die Meier en Huang et al. ons geven gaat eigenlijk niet direct over hoe het ‘multi-skilling’ van de journalist ervoor zorgt dat hij meer controle heeft over zijn artikel en zo betere (of even goede) artikels voortbrengt, zoals het artikel van Larrondo et al. suggereert (3). De data zegt eerder dat het samenvoegen van al de verschillende media een beter overzicht geeft van een editoriaal standpunt en dat dit de kwaliteit in handen werkt.

Wanneer we in de literatuur (die ik heb gevonden) de rol van de journalist als ‘backpack journalist’ tegenkomen wordt dit beschreven als een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van zijn werk. De literatuur omtrent de invloed van mediaconvergentie op de newsroom is verdeeld over de invloed op de kwaliteit van artikels.

Bibliografie

Larrondo, A. Domingo, D. Erdal, I.J. Masip, P. & Van den Bulck, H. (2014), ‘Opportunities and Limitations of Newsroom Convergence’, in Journalism Studies

Cottle, S. & Ashton, M. (1999), ‘From BBC Newsroom to BBC Newscentre: On Changing Technology and Journalist Practices.’, in Convergence 5 (3): 22–43.

Dupagne, M. & Garrison, B. (2006), ‘The Meaning and Influence of Convergence. A Qualitative Case Study of Newsroom Work at the Tampa News Center.’, in Journalism Studies 7 (2): 237–255.

Aviles, G. Alberto, J. Leon, B. Sanders, K. en Harrison, J. (2004) ‘Journalists at Digital Television Newsrooms in Britain and Spain: Workflow and Multiskilling in a Competitive Environment.’ in Journalism Studies 5 (1): 87–100.

Huang, E. Rademakers, L. Fayemiwo, M. & Dunlap, L. (2004) ‘Converged Journalism and Quality: A Case Study of the Tampa Tribune News Stories.’, in Convergence 10 (4): 73–91

Meier, K. (2007) ‘Innovations in Central European Newsrooms: Overview and Case Study.’ in Journalism Practice 1 (1): 4–19.

Quinn, S. (2005) ‘Convergence’s Fundamental Question.’, in Journalism Studies 6 (1): 29–38.

Thurman, N. & Lupton, B. (2008) ‘Convergence Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites.’, in Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 14 (4): 439–455.

Wallace, S. (2013) ‘The Complexities of Convergence Multiskilled Journalists Working in BBC Regional Multimedia Newsrooms.’, in International Communication Gazette 75 (1): 99–117.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s